Studienævnet ved Odontologi

Studienævnet er et demokratisk valgt organ, der er godkendt af Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studienævnets opgave er bl.a. at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen. Det er også studienævnets opgave at behandle ansøgninger om dispensationer og merit. Studienævnet udpeger studielederen.

Studienævnet består af: 4 lærere og 4 studerende. For at blive medlem af studienævnet som studerende, skal du være medlem af OF-styrelsen.

Kontaktperson er studienævnssekretæren, Lise Lotte Steentoft, der bor på 1. etage i lokale 1.46 i byg. 1611, hvilket er placeret ind af hovedgangen og til højre. Lise Lotte Steentoft kan også kontaktes via telefon eller e-mail:

Tlf.: 8715 3074   Mail: lst@sun.au.dk