Dansk Tandplejerforening

I Dansk Tandplejerforening arbejder en lang række tandplejere på at styrke tandplejernes position uddannelsesmæssigt, på arbejdsmarkedet og i befolkningen.

Hjemmeside: www.dinmund.dk

FTF-A (Tandplejernes a-kasse)