Alt arbejde Odontologisk Forenings bestyrelse udfører er ulønnet

Priserne for OF-medlemsskab for odontologistuderende er: kr. 150,- pr. år eller kr. 500,- for 5 år. - du sparer kr. 250,-.

Priserne for OF-medlemsskab for TP-studerende er: kr. 150,- pr. år eller kr. 300,- for 3 år. - du sparer kr. 150,-.

Priserne for OF-medlemsskab for KT-studerende er: kr. 150,- pr. år eller kr. 200,- for 2 år. - du sparer kr. 100,-.

Hvis tandlæge-, tandplejer-, eller klinisk tandteknikeruddannelsen skulle vise sig ikke at være dig alligevel, får du selvfølgelig dine penge tilbage, for de år du ikke skal gå her.

 

Du skal være velkommen til at kigge ind på vores kontor, hvor vores sekretær vil være behjælpelig, hvis du skulle have spørgsmål til ovenstående.


OF giver mulighed for at søge økonomisk støtte til midtvejsturen på 6. semester. Tilskuddet skal I selv huske at søge.

Der er også mulighed for tilskud til tandplejernes rustur.

TILSKUD


TILSKUD TIL UDLANDSOPHOLD/UDLANDSPRAKTIK

Hvis man er medlem af OF, er det muligt at søge om tilskud til sine udlandsophold i forbindelse med studiet:

Det gælder for alle, at man skal have været medlem fra studiestart for at få tilskud til udlandspraktik/udlandsophold.

En person kan kun ansøge én gang per kategori.
(kategorier: udlandspraktik, TUG, udveksling)

Der skal søges om legat til stedet.

  • Tandplejestuderende udlandspraktik: 1000 kr pr. OF-medlem

  • Tandlægestudrende udveksling: 3000 kr pr. OF-medlem.

  • TUG udlandspraktik: 1500 kr pr. OF medlem

Dette beløb SKAL stå i ansøgningen før den er gældende.

Alle ansøgninger skal sendes til odontfor@dent.au.dk senest 3 måneder før afrejse.


MEDLEMS-LOKALE

OF har et medlemslokale til rådighed, hvor man som medlem af OF kan bruge rummet til gruppearbejde, afslapning eller sjov. Vi stiller bordfodbold til rådighed, hvor man kan få en lille pause fra en ellers stresset studiehverdag.


FOTO-KOPIERING

Du får brug for at kopiere rigtig meget i løbet af din studietid. Som medlem af OF kan du købe kopier til OF’s kopimaskine, som kan bruges i hele skolens åbningstid. Prisen pr. kopi er 0,25 kr. (sort/hvid) og 0,50 kr (farve) for medlemmer - den dobbelte pris for ikke-medlemmer.


KRANIE-LEJE

Uundværligt for tandlægestuderende og tanplejere på 1. og 2. semester. Lej det hos OF ved at indbetale kr. 700,-. Når du er færdig med at bruge kraniet, får du kr. 400,- tilbage, hvis du ikke har beskadiget kraniet. Du betaler således kun kr. 300,- i leje, og de 400,- er depositum.

 


Uundværligt for tandlægestuderende fra 5. - 10. semester. Vi har opbygget et artikulator-"lager" således, at alle medlemmer kan leje igennem OF.

ARTIKULATOR
LEJE


Apollonia’s aldeles fremragende fester garanterer fuld skrald for skillingerne, syrede shots, masser af øl og Rock'n'roll.

FESTER


Du kan i OF’s kopirum udskrive gamle eksamensopgaver via OF’s elektroniske opgavebank. Vi forsøger, at holde opgavebanken opdateret med de nyeste eksamenssæt.

 

EKSAMENS-
OPGAVER


I foråret 2007 fik OF deres egen læsesal placeret på anatomigangen. Det er muligt for tandlæge- og tandplejerstuderende, som er OF-medlemmer, at benytte sig af læsesalen, som er udstyret med gode stole og god belysning. Man kan få et adgangskort til læsesalene på OF kontoret.

LÆSESALEN


Til OF-medlemmer tilbyder vi i samarbejde med Tandlægeforeningen en række interessante kurser til elever på 8., 9. og 10. semester.

OF-KURSUS


OF udgiver studenterbladet Odontolitten, hvilket er et blad for de studerende, som er lavet af de studerende og udkommer ca. 2 gange pr. semester. Odontolittens redaktion har løbende brug for inputs og artikler, så går du med en skribent i maven, har du muligheden for enten at blive fast tilknyttet redaktionen eller blot hjælpe os på freelance basis.

ODONOTO-LITTEN


Hvert år afholder Tandlægeforeningen en stor messe (Årskursus – Scandefa) i Bellacenteret i København. I samarbejde med OF tilbydes der gratis kurser til OF-medlemmer, og desuden giver Tandlægeforeningen en pulje penge, som OF-medlemmerne kan dele og på den måde få et tilskud til transporten. OF i København afholder i den forbindelse en fest for tandlægestuderende fra begge skoler.

Tandplejere eller klinisk tandteknikere, kan ikke benytte sig af dette, da man SKAL være medlem af Tandlægeforeningen, for at kunne få tilskud.

Festen på Panum KU, er for alle i det kliniske team og ikke kun tandlægestuderende.

SCANDEFA


På 9. semester afholdes der en revy for at samle penge ind til den efterfølgende kandidatfest. I forbindelse hermed stiller OF en konto til rådighed samt et fakturasystem, så det bliver lettere at administrere økonomien for 9. semester.

REVYKONTO


OF giver sine medlemmer mulighed for at supplere undervisningen med de såkaldte academic lectures, der afholdes et par gange pr. semester. Det er OF sponsorer, der er værter ved arrangementerne og holder oplæg på ca. 60 minutter om et aktuelt tandrelateret emne.

ACADEMIC
LECTURES