OM OF

ODONTOLOGISK FORENING, OF, er studenterforeningen ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet, herunder studerende, der læser til: tandlæge, klinikassistent, tandplejer og kliniske tandtekniker. OF er først og fremmest en studenterpolitisk forening, såvel som et serviceorgan for dig og dine medstuderende. Kort beskrevet har OF det formål og den ambition at gøre livet lettere for de studerende på IOOS – uanset om du læser til tandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker eller klinikassistent.

I det studenterpolitiske liv er OF repræsenteret i de styrende organer; studenterrådet, institutforum, akademisk råd og studienævnet.

På selve skolen er vi repræsenteret i en lang række udvalg, hvoraf kan nævnes: Arbejdsmiljøudvalget og Fællesklinisk Koordinationsudvalget, hvor vi som studerende er med og har fingeren på pulsen. Vi er således dybt engagerede i både det interne og eksterne miljø og repræsenterer de studerendes standpunkter for at få de bedst mulige vilkår at studere under.

Under OF hører efterhånden adskillige underudvalg, hvoraf det måske vigtigste er festudvalget Apollonia. I Apollonia er det både studerende, der læser til tandlæge, klinisk tandtekniker og tandplejer, der afvikler universitets bedste fester under mottoet ”Du har ikke festet, før du har festet med Apollonia”.

OF's ledelse kaldes i daglig tale også for ”bestyrelsen”. Den består af ca. 30 studerende, som er repræsenteret af OF-medlemmer, der både er tandlægestuderende og tandplejerstuderende. Bestyrelsen er er opbygget med formand, næstformand, kasserer osv. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling, som typisk ligger i starten af oktober, hvor alle studerende har mulighed for at stille op til alle posterne.

Alle semestre kan være repræsenteret i bestyrelsen, og det er vigtigt, at specielt de første semestre kommer med i arbejdet. Hvis du har lyst til at få indflydelse på din uddannelse, og er du villig til at gøre en indsats for at formidle dine medstuderendes interesser, bør du møde op til generalforsamlingerne. Alle OF-møder i løbet af året er åbne for alle, så hvis du er nysgerrig efter at se, hvad vi laver, eller du har lyst til at snuse lidt til vores arbejde, er du mere end velkommen. Vi i bestyrelsen vil tage godt imod dig! En uges tid inden hvert møde vil der blive hængt en indkaldelse til bestyrelsesmøde op på døren til OF-kontoret. Her kan man skrive på, hvis man har tilføjelser til dagsordenen. Hvis man ikke sidder i bestyrelsen, har man ikke stemmeret.

OF vil ligeledes kunne hjælpe dig på en lang række serviceområder, som du kan se her