Eksamensworkshop

Eksamensworkshop afholdes hos studenterrådgivningen torsdag d. 6 april. Her kan man få hjælp til at håndtere nervøsitet og angstsymptomer op til og under eksamen, samt gode råd ifht. planlægning og strukturering af eksamenslæsningen.

 

Læs mere i vedhæftede pdf


Få bedre studietrivsel

MANGE SPØRGSMÅL KAN MELDE SIG I LØBET AF STUDIELIVET, OG AU HAR SAMLET EN OVERSIGT OVER, HVORDAN DU KAN FÅ HJÆLP, HVIS STUDIELIVET UDFORDRER.

Studielivet er fedt, men ikke altid lige let. Derfor har studievejledning på AU lavet sitet Trivsel.au.dk, så du kan optimere dit studieliv på AU. Her har de samlet en række værktøjer og øvelser, der kan hjælpe dig med at håndtere for eksempel eksamensnervøsitet, stress og studieplanlægning. På siden kan du også finde kontaktinfo på alle dem, der står klar til at hjælpe dig, hvis du møder andre udfordringer i dit studieliv.

Trivsel.au.dk er én indgang til alle de tilbud, du kan benytte, hvis du vil have redskaber til at øge din studietrivsel.

 

Åbningstider OF-kontoret

Tirsdag: 12.00-18.00

Torsdag: 12.00-16.00

*med forbehold for ændringer

Skulle du komme efter kl 16. og have problemer med at komme ind på enten kontoret eller skolen,

så ring på 30 30 16 28.

Vores Sponsorer


Udeblivelse fra lectures 

Det nye PR-udvalg valgte ved tiltrædelsen 1/10-15 at indføre en regel om udeblivelse to gange medfører ingen goodiebags og forplejning til lectures. Det har været nødvendigt, da der har været problemer med medlemmer, der melder sig til lectures og arrangementer med bindende tilmelding for der næst ikke at dukke op. Dette er hverken fair overfor PR eller de sponsorer som afholder arrangementet. PR har nu fået færdigudviklet reglerne og godkendt dem af OF’s bestyrelse.

Vedrørende udeblivelse fra arrangementer med bindende tilmelding.

Stk. 1. Medlemmer, der er tilmeldt arrangementer med bindende tilmelding og som derefter udebliver fra et arrangement, modtager første gang en advarsel pr. mail. Anden gang medlemmet udebliver vil retten til forplejning (mad + drikke) og gaveposer blive frataget resten af studietiden på ÅT og SKT.

Stk. 2. Ved uopsættelige tilfælde af sygdom skal rettidigt afbud gives til ansvarshavende for arrangement senest på dagen for arrangementet klokken 09.00. 

Stk. 3. Det er tilladt at bytte sin plads væk med et andet medlem, der ikke har fået plads til arrangementet. Dette skal ske senest 3 timer inden arrangementet og besked skal gives til ansvarshavende for arrangementet eller skrives på Facebook-eventet for arrangementet.

 


Ny kopimaskine

Så er den nye kopimaskine kommet op og køre. Den fungerer i hovedreglen som før, der er dog nogle mindre ændringer:

Da den nye kopimaskine kan printe i farve, er det vigtigt at tjekke at den er indstillet som den skal, alt efter om du vil printe farve eller sort/hvid. Gå ind i "Egenskaber" => "Kvalitet". Her kan du vælge "autofarve" (hvis du vil printe i farver) og "gråtoneskala"(hvis du vil printe sort/hvid).

- Prisen for sort/hvid print vil være 25 øre pr. side og 50 øre for en farvekopi for OF-medlemmer. Prisen er det dobbelte for ikke-medlemmer.

- Når du printer fra en computer skal du ellers gøre som du plejer. Men efter du har tastet kode g sendt printet til kopimaskinen skal du over og logge på selve kopimaskinen for at godkende printet. Dette kan virke som dobbeltarbejde, men det gør det muligt at sætte et print i gang når du møder ind om morgenen, og komme ned i frokostpausen og godkende og printe det, og skulle derfor kunne afhjælpe de køer der a og til opstår. Et print sendt fra computeren til kopimaskinen vil være tilgængeligt for dig i ca. 3 dage.

God fornøjelse med den nye maskine